Otevřený dopis primátorovi města Plzně

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás ve věci pojmenování nového divadla v Jízdecké ulici, které má být otevřeno v září příštího roku.

Z médií víme, že Vy osobně prosazujete pojmenování divadla po prvním polistopadovém prezidentovi Václavu Havlovi a že první jednání na toto téma by mělo (opět podle zpráv z médií) proběhnout na jednání předsedů zastupitelských klubů v úterý dne 10. 12. 2013. Rádi bychom Vás proto tímto otevřeným dopisem upozornili na iniciativu, jež požaduje pojmenování nového divadla po plzeňském rodákovi Miroslavu Horníčkovi, který svoji kariéru začínal právě v našem městském divadle a k Plzni se celý život hrdě hlásil. Tento plzeňský rodák se navíc již za svého života dočkal pojmenování městského divadla na svou počest, leč toto divadlo bohužel jak dobře víte, bylo zbořeno spolu s celým Domem kultury Inwest, jehož bylo součástí.

V současné době se k petici za pojmenování nového divadla po plzeňském rodákovi Miroslavu Horníčkovi svým podpisem připojilo již více než 7.300 občanek a občanů, z velké části jsou to přímo Plzeňanky a Plzeňané. Podpisy pod peticí přibývají doslova každou minutu. Aktuální počet podpisů můžete sledovat na www.divadlomiroslavahornicka.cz.

S ohledem na Vaše poslední mediální vyjádření pro Plzeňský deník (6. 12. 2013), kde jste prohlásil, že nepřipustíte žádné debaty o novém názvu divadla a raději budete navrhovat neutrální název, bychom Vám chtěli připomenout Vaše slova z 9. 11. 2013, tedy ze dne těsně před 95. výročím narození Miroslava Horníčka, kdy jste též v Plzeňském deníku prohlásil, že jste dosud nezaznamenal žádný podnět pojmenovat po Miroslavu Horníčkovi nově stavěné divadlo.

I z toho důvodu Vás právě dnes upozorňujeme na existující petici a věříme, že se jí budete seriozně a vážně zabývat. Dále chceme na základě petice občanů, která ukazuje, že si Plzeňané přejí spíše než pojmenování nového divadla po Václavu Havlovi, pojmenování divadla po Miroslavu Horníčkovi (viz počet podpisů pod peticí), vyjádřit své znepokojení nad tím, že jste najednou zcela změnil svůj názor a prohlásil, že nebudete podporovat diskuzi, ale raději neutrální název divadla. Toto jednání se nám zdá nedůstojné Vašeho postavení a také především nedůstojné vůči podepsaným občanům pod peticí. Rádi bychom Vám připomněli, že to nebyla naše iniciativa, která vnesla do diskuse o názvu nového divadla jména konkrétních osob, ale právě Vy sám.

Petice v žádném případě nenapadá památku našeho prvního polistopadového prezidenta, kterého si naopak velmi vážíme a myslíme si, že by měl mít v našem městě důstojné místo, ale týká se pouze reálných souvislostí spojených s naším rodákem Miroslavem Horníčkem, jeho vztahem k Plzni i se zbořeným Divadlem Miroslava Horníčka. Nakonec bychom Vás chtěli upozornit v této souvislosti na text petice, který najdete na www.divadlomiroslavahornicka.cz.

V případě pojmenování nového divadla po Miroslavu Horníčkovi, jsme připraveni darovat městu Plzni pro nové divadlo doménu www.divadlomiroslavahornicka.cz, kterou vlastníme.

V Plzni dne 9. 12. 2013

petiční výbor
Martin Marek, Renata Zoubková, Petr Baierl, Nikol Krejčová